CARSTEN LEYTừng làm PGĐ về Trải Nghiệm Khách Hàng tại Lazada

  Carsten Ley

  Từng làm PGĐ về Trải Nghiệm Khách Hàng tại Lazada

  Chuyên môn
  Huấn luyện viên quản lý dự án (PMI), Huấn luyện viên trải nghiệm khách hàng, Huấn luyện viên lãnh đạo và kỹ năng mềm, Diễn giả (Start-up, CX, Projects)

  C

  arsten có cả một sự nghiệp về quản lý quốc tế rộng rãi trong tư vấn kinh doanh, lãnh đạo dự án, trải nghiệm khách hàng và quản trị sự thay đổi ở Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Anh là một huấn luyện viên quản lý dự án được chứng nhận bởi PMI và là một huấn luyện viên, diễn giả và người dẫn chương trình có kinh nghiệm về khởi nghiệp, trải nghiệm khách hàng và các sự kiện kinh doanh.

  Anh đã sống 6 năm tại Việt Nam, làm việc cho lĩnh vực tài chính tiêu dùng cho vay tiền mặt và thương mại điện tử, để đơn giản hóa và làm cho các dịch vụ khách hàng, truyền thông và các mệnh đề giá trị trở nên vượt trội.

  Một sốkinh nghiệm công việc và  dự án tiêu biểu:

  • CX (Client Experience) Head thiết kế và bắt đầu các dịch vụ vòng đời sản phẩm và thông báo khách hàng trực tuyến và ngoại tuyến, đặc biệt là dịch vụ hậu mãi
  • CX Manager phát triển, triển khai và dẫn dắt các cấu trúc của CX, quy trình, thay đổi văn hóa
  • PMO dẫn đầu trong các dự án trọng điểm như doanh số bán hàng, hoạt động vận hành và hoàn tiền
  • PMO toàn cầu dẫn đầu trong một dự án pháp y quốc tế
  • Hòa giải các thương vụ M & A trong vụ sáp nhập ngân hàng lớn nhất của Đức
  • Vị trí dẫn đầu trong quản trị học tập, đào tạo và quản lý thay đổi cho các dự án ERP như SAP và Phần mềm E-Learning (LMS)