JONATHAN DAOTừng làm Quản Lý Dự Án tại Carthage Global

  JONATHAN DAO

  Từng làm Quản Lý Dự Án tại Carthage Global

  Chuyên Môn
  Huấn Luyện, Tự nhân thức & Định hướng Nghề, Trí Tuệ Cảm Xúc

  J

  onathan là một người tâm huyết với sự phát triển của giới trẻ Việt Nam, anh ấy đã từng đào tạo và làm việc với hơn 400 học sinh, cử nhân tốt nghiệp, chuyên gia doanh nghiệp, những người khởi nghiệp và doanh nhân ở Việt Nam.

  Chuyên môn đào tạo của anh ấy tập trung chủ yếu về cung cấp cho những người thực tập của mình sự tiếp xúc với nhiều tình huống kinh doanh và các môi trường thực tế. Một giá trị khác trong sự đào tạo của Jonathan đó là trao cơ hội đến những người thực tập của mình để được tiếp xúc và được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện đặc biệt của bản thân anh và từ những lãnh đạo doanh nghiệp trong mạng lưới quan hệ của mình được mời đến để chia sẻ trải nghiệm của họ xuyên suốt những buổi đào tạo và hướng dẫn.

  Đã và đang làm việc cho