KHỔNG LOANBiên Tập Viên Nội Dung Quốc Tế tại Forbes Việt Nam

  KHỔNG LOAN

  Biên Tập Viên Nội Dung Quốc Tế tại Forbes Việt Nam

  Chuyên Môn
  Truyền thông và Báo Chí.

  T

  ại Forbes Việt Nam, Ms. Loan phụ trách biên tập nội dung tiếng Việt của các bài viết quốc tế về các lĩnh vực: đầu tư nước ngoài, công nghệ , truyền thông, giải trí, văn hóa, sách, lối sống, quản trị, kỹ năng sống, giáo dục. Ms. Loan cũng tham gia vào nhóm nghiên cứu cho các danh sách hằng năm của Forbes Việt Nam như 30 người xuất sắc nhất dưới 30 tuổi, Những phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, Danh sách Thương hiệu Việt Nam giá trị nhất,…. Ms. Loan cũng viết cho Tuổi Trẻ Cuối Tuần, tạp chí cuối tuần về kinh tế – xã hội thuộc báo Tuổi Trẻ.

  Ms. Loan còn tham gia giảng dạy báo chí tại một số trường đại học và chia sẻ kinh nghiệm của mình các bạn trẻ muốn tìm hiểu về báo chí và truyền thông, xây dựng thương hiệu cá nhân. Ms. Loan là trợ giảng của chương trình thạc sĩ về quản trị truyền thông của ĐH Stirling (Scotland) kết hợp với ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn tổ chức.

  Ms. Loan tin vào tinh thần cân bằng, sự chính xác, sự độc lập, không thiên vị, vì công chúng của báo chí.

  Đã và đang làm việc cho