MILA C. PASCUAL-NODUSSOTừng làm Lãnh Đạo Nhân Sự Chiến Lược tại IBM Singapore

  MILA C. PASCUAL-NODUSSO

  Từng làm Lãnh Đạo Nhân Sự Chiến Lược tại IBM Singapore

  Chuyên Môn
  HR, Phát Triển Nhân Tài, Quản lý Tổ Chức

  M

  ila Pascual là một Nhà Lãnh Đạo Nhân Sự được công nhận, một người tâm huyết với phát triển những người đang làm việc trong ngành nhân sự để họ thàn công trong sự nghiệp HR của họ. Cô ấy cũng là người đấu tranh cho trường phái lãnh đạo chuyển hóa, quản trị nhân tài, sự thay đổi và tổ chức có danh tiếng. Mila là một người tư vấn đáng tin cậy đối cho các ban điều hành và các nhóm lão đạo có thâm niên về vấn đề làm sao để duy trì văn hóa lãnh đạo và tài năng để thúc đẩy kết quả kinh doanh tối ưu.

  Mila có hơn 15 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, quản trị quan hệ lao động, phát triển nhân sự cao cấp, phát triển tài lãnh đạo và nhân tài. Cô ấy đã từng trải qua nhiều ngành nghề, bao gồm: bán lẻ, tiếp thị, tư vấn và công nghệ cao. Mila hiện tại là một nhà lãnh đạo nhân sự chiến lược cho IBM Singapore, làm viêc cùng các nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tư vấn công nghệ và nghiên cứu doanh nghiệp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cô ấy đã từng làm việc ở Philippines, Trung Quốc, Singapore và đã phát triển một tài lãnh đạo nhạy bén trong việc quản lý con người từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

  Đã và đang làm việc cho