NIKOL BILÍKOVÁTrưởng phòng Marketing tại Wisepass

  NIKOL BILÍKOVÁ

  Trưởng phòng Marketing tại Wisepass

  Chuyên Môn
  Quảng cáo qua Facebook và Instagram, Google Adwords, SEO, Phân tích Google, Xử lý và Phân tích dữ liệu.

  N

  ikol là một chuyên gia performance marketing tập trung ở lĩnh vực Quảng cáo qua Facebook và Instagram, SEO và Google Display. Cô ấy sử dụng kỹ năng phân tích tuyệt vời và kiến thúc về phân tích dữ liệu để đạt được kết quả tốt nhất. Bởi vì dữ liệu là chìa khóa thành công nếu như bạn biết cách dùng nó. Cô ấy cũng làm việc chặt chẽ với các bên thứ ba của Facebook và Google.

  Trong sự nghiệp của mình, cô ấy đã làm việc với các công ty cũng như với phía khách hàng, điều này đã giúp cô ấy thấy những quan điểm khác biệt và biến chúng thành những ưu điểm.

  Đã và đang làm việc cho