TOMÁŠ SVOBODANhà sáng lập MentorClub

  TOMÁŠ SVOBODA

  Nhà sáng lập MentorClub

  Chuyên Môn
  Bán hàng, Lãnh Đạo và Phát triển cá nhân

  T

  omas là người có thể bán cả những khối băng đá cho người Eskimo. Nhưng anh ấy sẽ không làm vậy vì nguyên tắc của anh ấy là thỏa thuận phải luôn luôn có lợi cho khách hàng. Thay vì làm công việc bán hàng, anh ấy đang xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

  Hồi ở Cộng Hòa Séc, Tomas đã bắt đầu công việc ở một công ty tương tự với MentorClub. Anh ấy đã có cơ hội học tập từ những người giỏi nhất và nâng cao kỹ năng bán hàng của mình. Điều này đã giúp anh ấy được tuyển vào vị trí giám đốc bộ phận Kinh doanh cho công ty quản lý chất thải lớn nhất đất nước. Anh ấy đã mang về hàng triệu đô la doanh thu, mở rộng thị trường sang các quốc gia khác và giúp cải thiện môi trường trong quá trình này. Sau đó, anh đã đến Việt Nam với cương vị giám đốc bộ phận Kinh doanh cho một công ty Công Nghệ tài chính mới. Nhóm của anh ấy có từ 50 đến 1000 nhân viên bán hàng chỉ trong 1 năm. Nhưng anh luôn muốn nhiều hơn thế, để giúp đỡ mọi người, để đóng góp lại cho xã hội. Đó là tại sao anh bắt đầu MentorClub. Mục tiêu của anh là để giúp các bạn trẻ tìm được đam mê, để phát triển và để đạt được tiềm năng lớn nhất họ có bằng cách trao cho họ cơ hội mà họ bình thường không dễ gì có được.